Cykl prac zrealizowanych w ramach doktoratu
pt. "Na granicy porządku i chaosu - tajemnica światła i koloru"
oleje na płótnie

Barbara Frankiewicz - Chaos I Barbara Frankiewicz - Porządek I Barbara Frankiewicz - Płaszczyzna I
Barbara Frankiewicz - Chaos II Barbara Frankiewicz - Porządek II Barbara Frankiewicz - Płaszczyzna II
Barbara Frankiewicz - Chaos III Barbara Frankiewicz - Porządek III Barbara Frankiewicz - Płaszczyzna III
Barbara Frankiewicz - Chaos IV Barbara Frankiewicz - Porządek IV Barbara Frankiewicz - Płaszczyzna IV
Barbara Frankiewicz - Chaos V Barbara Frankiewicz - Porządek V Barbara Frankiewicz - Płaszczyzna V
Barbara Frankiewicz - Chaos VI Barbara Frankiewicz - Porządek VI Barbara Frankiewicz - Płaszczyzna VI
Barbara Frankiewicz - Chaos VII Barbara Frankiewicz - Porządek VII Barbara Frankiewicz - Płaszczyzna VII
Barbara Frankiewicz - Chaos VIII Barbara Frankiewicz - Porządek VII Barbara Frankiewicz - Płaszczyzna VII
Barbara Frankiewicz - Chaos IX Barbara Frankiewicz - Porządek IX Barbara Frankiewicz - Płaszczyzna IX
Barbara Frankiewicz - Chaos X Barbara Frankiewicz - Porządek X Barbara Frankiewicz - Płaszczyzna XJa - miejsce - czas
Cykl "Rozświetlone" - oleje na płótnie

Barbara Frankiewicz - Light of Manhattan 1 Barbara Frankiewicz - Light of Manhattan 2 Barbara Frankiewicz - Light of Manhattan 3 Barbara Frankiewicz - Light of Manhattan 4

Cykl "Impresje" - oleje na płótnie