Cycle inspirated by quantum physics

Barbara Frankiewicz - Olej na płotnie, 150x180cm, Profanum 2010 - nagrodzony medalem na najlepszy obraz Salonu 100-lecia ZPAP - przyznany przez Pałac Sztuki w Krakowie 2011

Cycle made for PhD titled:
“On border between order and chaos – light and color mistery” oils on canvas

Barbara Frankiewicz - Chaos, 80x90cm, olej na płótnie
Barbara Frankiewicz - Chaos, 80x90cm, olej na płótnie
Barbara Frankiewicz - Chaos, 80x90cm, olej na płótnie
Barbara Frankiewicz - Porządek, 80x90cm, olej na płótnie
Barbara Frankiewicz - Porządek, 80x90cm, olej na płótnie
Barbara Frankiewicz - Porządek, 80x90cm, olej na płótnie
Barbara Frankiewicz - Chaos, 80x90cm, olej na płótnie
Barbara Frankiewicz - Chaos, 80x90cm, olej na płótnie
Barbara Frankiewicz - Chaos, 80x90cm, olej na płótnie
Barbara Frankiewicz - Porządek, 80x90cm, olej na płótnie
Barbara Frankiewicz - Porządek, 80x90cm, olej na płótnie
Barbara Frankiewicz - Porządek, 80x90cm, olej na płótnie
Barbara Frankiewicz - Chaos, 80x90cm, olej na płótnie
Barbara Frankiewicz - Chaos, 80x90cm, olej na płótnie
Barbara Frankiewicz - Chaos, 80x90cm, olej na płótnie
Barbara Frankiewicz - Porządek, 80x90cm, olej na płótnie
Barbara Frankiewicz - Porządek, 80x90cm, olej na płótnie
Barbara Frankiewicz - Porządek, 80x90cm, olej na płótnie

Cycle Brghted – oils on canvas

Barbara Frankiewicz - Light of Manhattan 1, oil on canvas, 80x90cm
Barbara Frankiewicz - Light of Manhattan 2, oil on canvas, 80x90cm
Barbara Frankiewicz - Light of Manhattan 3, oil on canvas, 80x90cm
Barbara Frankiewicz - Light of Manhattan 4, oil on canvas, 80x90cm
Barbara Frankiewicz - Brightness 17, 80x90cm, oil on canvas, 2008
Barbara Frankiewicz - Brightness 26, 80x90cm, oil on canvas, 2008
Barbara Frankiewicz - Brightness 27, 80x90cm, oil on canvas, 2008
Barbara Frankiewicz - Brightness 28, 80x90cm, oil on canvas, 2008
Barbara Frankiewicz - 2005, oil on canvas, 80x90cm
Barbara Frankiewicz - 2008.3, oil on canvas, 80x90cm
Barbara Frankiewicz - Brighted, oil on canvas, 90x110cm
Barbara Frankiewicz - 2008.2, oil on canvas, 80x90cm
Barbara Frankiewicz - 2008.6, oil on canvas, 80x90cm
Barbara Frankiewicz - 2008.8, oil on canvas, 80x90cm
Barbara Frankiewicz - 2008.5, oil on canvas, 80x90cm
Barbara Frankiewicz - 2005, oil on canvas, 80x90cm
Barbara Frankiewicz - Brighted, oil on canvas, 90x110cm
Barbara Frankiewicz - Brighted, oil on canvas, 90x110cm
Barbara Frankiewicz - Brighted, oil on canvas, 90x110cm
Barbara Frankiewicz - Brighted, oil on canvas, 80x90cm
Barbara Frankiewicz - 2008.15, oil on canvas, 75x80cm
Barbara Frankiewicz - 2008.11, oil on canvas, 80x90cm
Barbara Frankiewicz - 2008.13, oil on canvas, 80x90cm
Barbara Frankiewicz - 2008.12, oil on canvas, 75x80cm
Barbara Frankiewicz - Brighted, oil on canvas, 90x110cm
Barbara Frankiewicz - Profanum II, oil on canvas, 90x110cm
Barbara Frankiewicz - Sacrum, oil on canvas, 80x90cm, 2008