W swojej twórczości odwołuję się do podstawowych pragnień człowieka związanych z jego bytem na Ziemii, takimi jak miłość, dobroć, odwaga, bezpieczeństwo, radość.

Fenomen tworzenia związany jest z energią obdarowywania. Moje obrazy są drogowskazami rozważań o prawach, które rządzą życiem. Materię postrzegam jako sploty energii. Przy pomocy barwy, światła, faktury tworzę struktury energii, które odnawiają serca i umysły ludzi.

Umysł jest odbiornikiem i nadajnikiem tworzącym własne światy, swój obraz rzeczywistości. Czyni to poprzez zestaw powiązanych ze sobą wibracji. Moje malarstwo to praca z energiami w celu otwarcia nowych horyzontów duchowych człowieka nowej ery – ery informatycznej. Nagły przeskok z ery industrialnej i konieczność przewartościowania wartości związany jest z potrzebą tworzenia narzędzi odpowiadającym nowym wzorcom kulturowym. Moje malarstwo jest próbą instrukcji duchowej pogubionych i zdezorientowanych umysłów ludzi początku XXI wieku.